Oncologische en Palliatieve thuiszorg:

Na de diagnose kanker komt er veel op u af. Het is een emotionele tijd. Na de eerste schok herstellen veel mensen zich vaak met steun uit hun omgeving. Toch blijft een aanzienlijk deel van de mensen problemen houden op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch of spiritueel gebied. Het signaleren van deze problemen is een belangrijke eerste stap in het geven van goede zorg. Wij bieden ondersteuning aan in de vorm van huisbezoeken.

In de palliatieve (maar ook terminale) zorg bieden wij ondersteuning en verzachting in de laatste levensfase. Onze intensieve verpleging en verzorging is erop gericht om u en uw dierbaren een kwalitatieve hoogwaardige periode te bieden. Wij zorgen ervoor dat u thuis kunt blijven wonen in uw vertrouwde omgeving.